Työssäoppiminen

Opintojen aikana jokainen opiskelija suorittaa opinnoistaan vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppiminen on osa ammatillisia opintoja, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy.

Työssäoppiminen jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen työssäoppimisjakso on tarkoitettu pääsääntöisesti työelämän pelisääntöihin tutustumiseen sekä kaupan- ja hallinnonalan työtehtäviin perehdyttämiseen. Toisella työssäoppimisjaksolla opiskelija syventää ammatillista osaamista ja hyödyntää koulutuksen aikana oppimiaan taitoja todellisissa työtehtävissä.

Työssäoppimisen käytännön järjestelyt hoidetaan erillisen työssäoppimisen suunnitelman mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Oppilaitoksemme tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa osan työssäoppimisesta ulkomailla.

Voit koska tahansa ongelmatapauksissa ottaa yhteyttä koululle. Ensisijaisesti ota yhteys omaan työssäoppimisen ohjaavaan vastuuopettajaan. Lähetä ohjaavalle opettajalle sähköpostiviesti tai jätä soittopyyntö opintotoimistoon, puh. 08 223 7900. Työssäoppimiseen liittyvät lomakkeet löydät opiskelijapalvelut osiosta.