Opiskelijahyvinvointi

Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen opiskeluympäristö sekä edistää opiskelijoiden  hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Oppilaitoksen opiskelijahuollon koordinoinnista vastaa opiskelijahuoltotiimi, johon kuuluvat opinto- ja kasvatusohjaaja, ammatillinen eritysopettaja, terveydenhoitaja sekä ensimmäisten luokkien luokanvalvojat. Tiimin keskeinen tehtävä on opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ongelmissa sekä tuen antaminen.

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tavoitteet, saa valmiuksia jatko-opintoihin, valmistuu ammattiin ja pääsee työelämään. Opiskelijahuollon avulla voidaan edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Opinto- ja kasvatusohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän tekee myös kuraattorimaista nuorisotyötä opiskelijoiden tukemiseksi; kuuntelee, motivoi ja ohjaa.

Ammatillinen erityisopettaja tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii HOJKSit ja on yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin tarvittaessa. Ammatilliseen erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä.

Terveydenhoitaja hoitaa uusien opiskelijoiden terveystarkastukset ja huolehtii kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Terveydenhoitaja on tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimin jäsenten kanssa sekä tarvittaessa opiskelijan huoltajien kanssa. Terveydenhoitajan vastaanotto on tiistaisin ja torstaisin klo 8-15. Sairasvastaanotto ilman ajanvarausta on koululla tiistaina ja torstaina klo 12-13, muina päivinä omalla lääkärinvastaanotolla.

Vuonna 2008 aloitettu Opinparkkioppimisympäristö antaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä ohjatusti 2-3 kertaa viikossa, jos heillä on jäänyt tutkinnon osa kesken tekemättömien tehtävien takia, poissaoloja on kertynyt liikaa tai kotitehtävien tekeminen tuottaa hankaluuksia. Opinparkissa on paikalla aina ohjaaja ja tarvittaessa opettajat tulevat pitämään joko yksityis- tai pienryhmäohjausta.

Lisäksi oppilaitoksessa toimii tutor-opiskelijoita, jotka huolehtivat opiskelijoiden motivoinnista ja viihtymisestä oppilaitoksessamme. Heidän tehtävänään opastaa uusia opiskelijoita, järjestää tapahtumia ja markkinoida koulua.