Kehittämishankkeet

LAADUKAS- ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattori Oulun Diakoniaopisto
 • Toimintajärjestelmän vakiinnuttaminen
 • Laaja yksityisten ammatillisten oppilaitosten verkosto

Lumia -ohjaus 1 hanke
31.12.2014 saakka

 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt hanke
 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Tavoitteet: kehittää työssäoppimisen ohjauksen laadullista ja määrällistä seurantaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, arviointia ja työssäoppimisen ohjauksen tukemista mobiiliviestintälaitteita hyödyntäen sekä kehittää sähköistä työssäoppimispäiväkirjaa. Lisäksi tavoitteena on työssäoppimispaikkarekisterin mallentaminen ja jatkokehittäminen.

Työelämä tututuksi -hanke
31.12.2015 saakka

 • Koordinaattorina Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto
 • Tavoitteet: luoda uusia työkaluja laajennetun työssäoppimisen ohjaukseen, arviointiin ja seurantaan, tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta, laatia ”laajennetun työssäoppimisen ohjauskirja”, jossa selkeät toimintaohjeet työpaikalle, työssäoppijalle ja oppilaitoksen henkilökunnalle sekä osaamisperusteisuuden huomioiminen ohjauskirjan laadinnassa.

Varmemmin töihin 2014 (jatkohanke)
31.12.2015 saakka

 • Laajennettu työssäoppimisen kokeiluhanke
 • Koordinaattorina Raahen koulutuskuntayhtymä, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
 • Keskeiset tavoitteet jatkohankkeessa ovat:
  • yksilöllisten opintopolkujen tarjoaminen
  • työllisyyden varmistaminen
  • valmistumisen nopeuttaminen ja läpäisyn parantaminen
  • työpaikkaohjaajien koulutus, painottuen työssäoppimisen arviointiperusteisiin ja dokumentointiin
  • opiskelijan työssäoppimisen ja osaamisen dokumentointi
  • työ- ja elinkeinoelämän sitouttaminen laajennettuun työssäoppimiseen

 

Päättyneet hankkeet

Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella 2013-2014

 • pedagogisen johtamisen mallin ja itsearviointimenetelmien kehittäminen
 • koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • verkostokumppaneina Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Oulun Diakoniaopisto, Oulun Palvelualan Opisto, PSK-Aikuisopisto
 • loppuraportti saatavilla eveliina.noponen_a_rpkk.fi