Kehittämishankkeet

Hanketoiminta

Lumia -ohjaus 1 hanke
31.12.2014 saakka

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt hanke
  • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
  • Tavoitteet: kehittää työssäoppimisen ohjauksen laadullista ja määrällistä seurantaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, arviointia ja työssäoppimisen ohjauksen tukemista mobiiliviestintälaitteita hyödyntäen sekä kehittää sähköistä työssäoppimispäiväkirjaa. Lisäksi tavoitteena on työssäoppimispaikkarekisterin mallentaminen ja jatkokehittäminen.

 

Varmemmin töihin 2012
31.12.2013 saakka

  • Laajennettu työssäoppimisen kokeiluhanke
  • Koordinaattorina Raahen koulutuskuntayhtymä, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
  • Tavoitteet: opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen luominen, johtaa ”varmemmin työllistymiseen” tai jatko-opintoihin heti valmistumisen jälkeen, opintojen keskeyttämisen minimointi, atto-opettajien perehdyttäminen ammattialoihin/työssäoppimiseen, työpaikkaohjaajien koulutusta painottuen erityisesti arviointiin