Merkonomi

Merkonomitutkinnon voi suorittaa peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisena. Päätoiminen opiskelu kestää peruskoulun suorittaneilla kolme vuotta ja ylioppilastutkinnon tai toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla kaksi lukuvuotta.

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Merkonomi valmistuu suoraan työelämään. Tutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Liiketalouden perustutkinto
Peruskoulupohjainen
Laajuus 120 ov, 3 vuotta

Koulutusohjelmat

  • Asiakaspalvelu ja myynti
  • Talous- ja toimistopalvelut

Koulutukseen haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku on kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Opiskelu on maksutonta. Maksat vain oppikirjoista ja matkoista.

Jos olet kiinnostunut opiskelupaikasta tai haluat lisätietoja opiskelusta, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Yhteishaku
Koulukoodi: 1932
Hakukoodi 114

Liiketalouden perustutkinto
Ylioppilaspohjainen
Laajuus 120 ov, 2 vuotta

Koulutusohjelma

  • Asiakaspalvelu ja myynti

Yhteishaku
Koulukoodi: 1932
Hakukoodi: 206