Ammattiosaamisen näytöt

Perustutkintoihin sisältyvä ammattiosaamisen näyttö merkitsee sitä, että työssäoppimisjakson aikana opiskelija osoittaa käytännön töitä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt järjestetään yhdessä työelämän kanssa. Perusperiaatteita ovat, että näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla ja opiskelija osoittaa osaamistaan käytännön työtehtävissä. Näyttö suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen vastuuopettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa.

Oppilaitoksen vastuuopettaja

Oppilaitoksen vastuuopettaja käy työpaikalla työssäoppimisjakson alussa sopimassa käytännön järjestelyistä. Näytön arvioi pääsääntöisesti työpaikkaohjaaja joko yksin tai yhdessä oppilaitoksen vastuuopettajan kanssa. Arvioinnin jälkeen opiskelijan kanssa käydään palautekeskustelu. Suorittamistaan ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa erillisen näyttötodistuksen, josta muodostuu tutkintotodistuksen kanssa opiskelijan päättötodistus.

Ammattiosaamisen näyttöjen aikataulut, vastuuopettajat ja lomakkeet löydät opiskelijapalvelut osiosta.