Nuorten koulutus

Merkonomiksi vai Datanomiksi ?

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liiketalouden ja kaupan sekä tietojenkäsittelyn opintoalojen tutkintojen suorittamiseen toisella asteella. Peruskoulun suorittaneet voivat suorittaa joko liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) kolmessa vuodessa.  Merkonomin ja datanomin opintojen rinnalla on mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Ylioppilaiden ja lukion suorittaneiden on mahdollista suorittaa merkonomin tai datanomin tutkinto kahdessa vuodessa. Aiemmin merkantin tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan merkonomiksi tai datanomiksi aiemman tutkinnon perusteella tehdyn henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Sekä liiketalouden että tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksen tiivis yhteistyö työelämän kanssa avaa opiskelijoille mahdollisuudet päästä sisään työelämään jo opiskelujen aikana.