Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työikäisen väestön koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutus on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen osallistuville laaditaan henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat jolloin aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.mol.fi

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen
Jos harkitset ammatilliseen tai muuhun koulutukseen hakeutumista, saat tietoa koulutustarjonnasta mm. työvoimatoimistoista, sanomalehdistä ja työhallinnon internetsivuilta. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan työvoimatoimiston kautta joko sähköisellä hakulomakkeella tai työvoimatoimistosta saatavalla hakulomakkeella.

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnan yleiset edellytykset ovat soveltuvuus ja koulutustarve. Sen lisäksi valittavan tulee täyttää kyseisen koulutuksen omat pääsyvaatimukset. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen valinta tehdään hakijoiden koulutustarpeen perusteella, johon vaikuttavat mm. työttömyys, koulutuksen vaikutus työnsaantimahdollisuuksiin, soveltuvuus koulutusammattiin sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Vuoden 2010 alusta lukien voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea opintojen ajalta. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinohallinto (www.mol.fi),
Kansaneläkelaitos (www.kela.fi) tai
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (www.tyj.fi)