Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Aikuiskoulutus on verkostoitunut kehittämishankkeiden osalta niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Esimerkiksi Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ovat olleet keskeisiä yhteistyö- ja hankekumppaneita. Opetus- ja kultturiministeriö myönsi oppilaitokselle tammikuussa 2012 työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Työelämän kehittämis-ja palvelutehtäviä voivat olla erityisesti pienyrityksille, yrityksille ja julkisyhteisöille tarjottavat osaamisen kehittämispalvelut. Luvan myötä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää hanke- ja kehittämisavustusta järjestämisluvassa mainitun työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen. Hanke- ja kehittämisavustuksilla tuetaan koulutuksen järjestäjän asiakaslähtöistä työelämäosaamisen kehittämistä. Oppilaitoksen hankkeet ovatkin konkreettisesti nivoutuneet niin mikro- kuin pk-yritysten toiminnan ja yrityspalveluverkoston kehittämiseen. RPKK:n rooli on ollut toimia niin aktiivisena verkoston jäsenenä kuin koordinaattorina meneillään olevissa tyke-hankkeissa.

Lisätietoja:
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi