Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työsuhteessa työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua, jota syvennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksen kesto ammatillisissa perustutkinnoissa on 2 – 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1,5-2 vuotta.

Koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on sopiva työpaikka, jonka jokainen opiskelija hankkii itse. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta.

Oppisopimuskoulutus antaa myös yrittäjälle mahdollisuuden laajentaa ammatillista osaamistaan ja lisätä yrityksensä kilpailukykyä. Oppisopimuksen etuina ovat maksuton opetus, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 € ja mahdollisuus opintososiaalisiin etuuksiin esim. matkakorvaukseen. Opiskeltava tutkinto voi olla joko kyseiseen ammattialaan liittyvä, esimerkiksi liiketalouden perustutkinto, tai itse yrittäjyyteen liittyvä, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto tai johtamisen erikoisammattitutkinto. Yrittäjätutkinto antaa työkaluja ja asiantuntija-apua liikeidean ja -toiminnan kehittämiseen. Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys. Yrittäjän tukijana ja ohjaajana toimii tutor-yrittäjä.

Lisätietoja
Virpi Ahvenlampi
p. 044 065 4545
virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi

Eveliina Noponen
p. 040 718 2124
eveliina.noponen_a_rpkk.fi