Lyhytvalmennukset

Aikuiskoulutus tarjoaa monipuolista ja joustavaa kehittämistä liiketoimintaosaamisen eri alueilla. Merkittävä osa koulutuksista tähtää näyttötutkintojen suorittamiseen. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa liiketalouden ja hallinnon alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tietojenkäsittelyn perus- ja ammattitutkintoja. Oppilaitoksen erityisvahvuutena on työelämälähtöinen koulutusten räätälöinti opiskelijoiden ja yritysten tarpeisiin. Tutkintojen lisäksi tarjoamme lyhytkestoisia koulutuspaketteja, kuten Yrittäjän kuittikoulu tai Minustako Yrittäjä? Seuraavien ryhmien aloitusaikoja voi seurata ajankohtaista osiosta.

RPKK:n asiantuntija-, kouluttaja- ja yhteistyöverkosto omaa monipuolisen osaamisen. Verkostoon kuuluvien asiantuntijoiden ja yritysten avulla varmistetaan se, että toteutettava koulutus on aina ajanmukaista ja työelämän viimeisimmät käytännöt huomioon ottavaa. Lisäarvo asiakkaalle toteutuu käytännössä hänen ammattiosaamisen kehittymisenä ja yrittäjille myös liiketoiminnan kehittymisenä. Pätevöityminen ja tutkinto voi olla myös merkittävä sysäys omalle ura- ja palkkakehitykselle. Osaaminen kasvaa ja kilpailukyky työmarkkinoilla paranee. Koulutus mahdollistaa myös verkostojen rakentamisen ja uusien kumppanuuksien hyödyntämisen.