Muu aikuiskoulutus

Yrittäjän kuittikoulu

Mitä yrittäjän tulee tietää kirjanpidosta ja talouden hallinnasta? Kuittikoulu antaa käytännön vinkkejä ja vastauksia yrityksen taloushallintoon ja talouden suunnitteluun.
Kuittikoulussa käsitellään mm. seuraavat asiat:

·         Taloustiedon avaaminen yrittäjälle
·         Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat?
·         Kirjanpidon käytännön perusasioita
·         Arvonlisäverotus ja tuloverotus
·         Ennakonpidätys, ennakkoperintärekisteri
·         Kalusto-, laite- ja työkaluostot
·         Edustuskulut ja matkakulut
·         Kassatositteet, kirjanpitotositteet
·         Tiliotteet ja pankkitositteet
·         Palkat ja vakuutusmaksut
·         Omistajan palkka ja maksuvalmius
·         Ennakkoverot
·         Laskutus, laskumerkinnät
·         Lainat, takaisinmaksuaika, rahoitus
·         Ostovelat ja kassan hoito
·         Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja perintä
·         Kirjanpitoaineiston kokoaminen kirjanpitäjälle
·         Sähköinen taloushallinto- mitkä ovat hyödyt?
·         Kirjanpitäjän ja yrittäjän roolit, sekä vastuut
·         Tilitoimisto yrittäjän kumppanina ja sparraajana
·         Miten taloushallinto kytkeytyy liiketoiminnan kehittämiseen?

Koulutus soveltuu yrittäjille, jotka haluavat kehittää yrityksensä talouden hallintaa, alkaville yrittäjille liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen perustamista suunnitteleville, yrittäjille, jotka suunnittelevat investointeja ja kokeneille yrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa. Kuittikouluun sisältyy 8 lähiopetuspäivää ja yksilöllistä, yrityskohtaista ohjausta tarpeen mukaan yrityksen liiketoiminnan ja talouden kehittämiseen. Yhteisten koulutuspäivien sisältöjä voidaan muokata ryhmän toiveiden mukaisesti. Kouluttajana toimivat Tarja Leino, Raahen Tase ja Eveliina Noponen, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Koulutuspaikkana toimii Raahen Porvari- ja Kauppakoulu.

Kurssin hinta 240 euroa, joka laskutetaan kurssin jälkeen.   Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujamäärä on vähintään 10 hlöä. Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2014. Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu joko eveliina.noponen@rpkk.fi tai puh. 040 718 2124


Minustako Yrittäjä-valmennus

Haaveiletko yrityksen perustamisesta tai oletko juuri käynnistänyt yritystoiminnan?  Tule kehittämään ideaasi yrittäjäkurssille. Saat käytännön ohjausta ja neuvontaa yrityksesi perustamiseen liittyvissä asioissa. Samalla voit verkostoitua muiden kurssilaisten kanssa ja luoda tärkeitä ensimmäisiä yhteistyösuhteita.

Yrittäjäkurssi antaa käytännön perustiedot yrityksen perustamista suunnitteleville ja toiminnan alkuvaiheessa oleville yrittäjille. Kurssin aikana yrityksen liikeidea täsmentyy asiantuntijoiden opastuksella.  Saat neuvontaa perustamiseen ja liikeidean kehittämiseen liittyvissä asioissa myös henkilökohtaisena tutorohjauksena. Kurssin aikana rakennetaan yrityksellesi liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Kurssitodistus käy starttirahan hakemiseen.

Pitkä kokemus
Raahen Porvari- ja Kauppakoululla on pitkä kokemus yrittäjien ja yritysten henkilöstön kouluttamisesta. Kurssien sisällöt on suunniteltu Raahen Porvari- ja Kauppakoulun yrittäjien valmennuksista ja aikaisemmista yrittäjäkursseista saatujen asiakaspalautteiden sekä käytännön neuvontatyöstä saatujen kokemusten pohjalta. Sisältöjen suunnitteluun ovat osallistuneet myös elinkeinoelämän yhteistyökumppanit sekä lukuisat liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijat, jotka toimivat myös valmentajina kursseillamme.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa. Koulutusta pidetään tiistai-  ja torstai-iltaisin klo 17:00 – 20:00. Otamme kurssille valintahaastattelun perusteella 10 osallistujaa. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkko-opiskeluna. Kurssin hinta on 150€, joka sisältää valmennuksen, perustajan oppaan, työkirjan ja muut koulutusmateriaalit sekä henkilökohtaisen ohjauksen liikeidean kehittämiseen.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi

Tietokoneen ajokortti

A-kortti on suunnattu hyötykäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Tutkinnon sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaa työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet. A-kortin suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet. Koulutus järjestetään iltaisin, lähiopetusta yhteensä 100 h.

Lisätietoja A-kortista ja sen sisällöistä  TIEKEN sivuilta.

Koulutuksen hinta: Kurssimaksu 175€.
A-kortista voi suorittaa myös jonkun tietyn osan hintaan 50 euroa/moduuli.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Virpi Ahvenlampi, p. 044 065 4545 tai virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi.

Täsmätuotteet yrityksen kehittämiseen

Yrityksen johdon ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen vaatii usein yrityskohtaisia tuotteita, jotka räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Koulutustuotteet on suunnattu sekä yrittäjälle/yrityksen johdolle että henkilöstölle eri liiketoiminta-alueiden kehittämisessä. Johdolle ja henkilöstölle on tuotteissa omat kehityspolkunsa. Olemme tuotteistaneet yhteistyökumppaneidensa kanssa pk-yritysten käyttöön seuraavat valmennusohjelmat:

Täsmätuotteet:

 • Tehoa myyntiin- ja asiakaspalvelu 1-2 pv
 • Kehittyvä yritys (liiketoiminnan kehittäminen) 1-4 pv
 • Hinnoitteluosaaminen 1-2 pv
 • Tehoa markkinointiviestintään 1-2 pv
 • Yritystoiminnan kannattavuus ja tunnusluvut 1-3 pv
 • Hallitustyöskentelyn ABC 1-2 pv
 • Avaimet laatujärjestelmän kehittämiseen 1-3 pv
 • Visuaalinen myyntityö 1-2 pv
  – tuotteiden esillepano, myymälämainonta ja näyteikkunasomistus
 • Elämyksellinen myymälä 1-2 pv
 • myymäläkuva, kalusteet, materiaalit, värit ja valaistus
 • tuotteiden esillepano
 • myymäläympäristön elämyksellistäminen
 • Mainostekstaus 1-2 pv
 • mainostekstauksen perusteet ja runsaasti harjoittelua!
 • Joulusomistus 1 pv
 • näyteikkunasomistuksen perusteet
 • teemallisen näyteikkunasomistuksen suunnittelu ja trendit

Täsmätuotteisiin sisältyy:

 • yrityskohtainen tarvekartoitus
 • koulutuksen yksilöllinen räätälöinti johdolle ja henkilöstölle
 • yhteisen aikataulun sopiminen
 • koulutusmateriaali, myös mahdolliset kehittämistehtävät
 • yrityskohtainen koulutus ja kehittäminen
 • kehittämisraportti yrityksen johdolle.

Koulutusaika ja kustannukset
Täsmätuotteiden kesto on 1-5 päivää. Pyydä tarjous!

Lisätietoja ja hakuohjeet
Virpi Ahvenlampi, p. 0440 654545, virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi ja
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi