Kehittämishankkeet

Hanketoiminta

KELPO-kestävän kehityksen polulla ammatillisessa lisäkoulutuksessa

 • Kestävän kehityksen toimintamallien kehittäminen yhteistyössä työelämäverkoston kanssa.
 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Kumppaneina Oulun Palvelualan Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Haapaveden Opisto
 • Rahoitus 58 889 €

Tyke-klusteri 2014-2015

 • Warustamo-luovien ja palvelualojen yrittäjähautomon toimintamallin kehittäminen
 • Laaja yhteistyö paikallisten elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Rahoitus 37 300  €

Päättyneet hankeet

Laatulaari 2013-2014

 • Koordinaattorina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • Uutta näkökulmaa ammatillisen lisäkoulutuksen työelämälähtöisyyteen
 • Ristiinauditointimallien kehittäminen verkostossa, työelämän kumppaneiden kanssa
 • Ristiinauditointien toteuttaminen
 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia- seminaari
 • Rahoitus 103 333 €

Tyke-klusteri 2013-2014

 • Warustamo-luovien ja palvelualojen yrittäjähautomon toimintamallin kehittäminen
 • Laaja yhteistyö paikallisten elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Rahoitus 18 000 €

Tyke-klusteri 2012-2013

 • SULAKE II-Sujuvuutta laadunhallinnan kehittämiseen
 • Monikulttuurisuus työyhteisön kilpailutekijänä
 • Laaja maakunnallinen yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Rahoitus 18 000 €

Tyke-klusteri 2011-2012

 • SULAKE I-Sujuvuutta laadunhallinnan kehittämiseen
 • MUOTOILULUOTAIN – Palveluympäristön kehittäminen yritysten kilpailukeinona
 • Laaja maakunnallinen yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Rahoitus 36 700 €

Virve- vireyttä vertaisarvioinnilla näyttötutkintotoimintaan
31.12.2011 saakka

 • Koordinaattorina Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
 • Laaja maakunnallinen verkosto muita koulutuksen järjestäjiä
 • Tavoitteena vertaisarviointityökalujen kehittäminen ja vertaisarviointien suorittaminen
 • Tuloksena vertaisarviointityökalu, vertaisarviointikäynnit ja laadun kehittäminen
 • Koulutusta vertaisarvioinnin tekemiseen
 • Rahoitus 12 000€

Osaava1, 2  ja 3 – yksityiset osaamisen kehittämisessä
2010 –  2013 saakka

 • Verkostokumppanina Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset
 • Tavoitteena oppilaitosten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminensekä tiiviimpi verkostoituminen
 • Painopiste vaihtelee hankkeittain. Osaava 3:ssa keskiössä laatujärjestelmien ja -osaamisen kehittäminen.

Yrittäjyyspolku
31.12.2011 saakka

 • Koordinaattorina Raahen Porvari-ja Kauppakoulu
 • Verkostokumppanina PSK-Aikuisopisto, Oulun Diakoniaopisto
 • Tavoitteena pienyrittäjien toimintaedellytysten parantaminen
 • Tuloksena Minustako Yrittäjä- virtuaalinen yrittäjäkoulu verkossa
 • Laaja yhteistyö yrityspalveluorganisaatioiden kanssa
 • Rahoitus 25 000 €

Virtuoosi
30.8.2011 saakka

 • Koordinaattorina Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
 • Laaja maakunnallinen verkosto muita koulutuksen järjestäjiä
 • Tavoitteena tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto
 • Tuloksena sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksessa
 • Verkko-opetusympäristön kehittäminen ja ACP-järjestelmän hankinta
 • Rahoitus 15 000 €