Erikoisammattitutkinnot

PÄÄTTÄJÄ-valmennus

paattaja

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Päättäjä-valmennusohjelma on suunnattu  yritysten omistajayrittäjille sekä johto- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Valmennusohjelma kehittää johtamistaitoja sekä tähtää yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Pääpaino keväällä 2015 alkavassa ohjelmassa on yrityksen markkinoinnin, asiakkuuksien ja viestinnän kehittämisessä.

Päättäjä-ohjelmassa taustalla on arvostettu yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Koulutuksen avulla kehität omaa yritystäsi ja itseäsi sekä saat mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa. Kiinnitämme päähuomion jokaisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja sen vuoksi ohjelma räätälöidään sopivaksi henkilökohtaistamisen kautta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetuspäivät, oman yrityksen kehittäminen käytännössä ja RPKK:n kautta toteutettava mentorointi. Tutkinnossa keskitytään olemassa olevan osaamisen syventämiseen yrityksen toimintaan liittyvän kehittämisprojektin kautta.

Ohjelman sisältö
Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen osa

 • Yrityksen johtaminen ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

 • Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Talouden johtaminen ja kehittäminen

Päättäjä-valmennus rakentuu yrityksen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiselle. Kouluttajat ovat kokeneita liike-elämän osaajia. Koulutuksen kesto on noin vuoden vuotta sisältäen 12 valmennuspäivää ja mentorointia. Lähiopetuspäivä pidetään kerran kuukaudessa. Keskeistä on opittujen asioiden käytäntöön vieminen omassa yrityksessä. Yhteisten koulutuspäivien sisällöt on rakennettu ryhmän toiveiden mukaisesti.  Kehittämisohjelmaan voi hakeutua joustavasti.

Valmennusohjelma

 Kaikille yhteinen osio

Yrityksen johtaminen ja kehittäminen

 • Peili-profiili, yrittäjänä/yritysjohtajana kehittyminen
 • Yrityksen strategia ja toimintasuunnitelma
 • Toimintaympäristön muutokset ja varautuminen
 • Muutosvalmius ja riskienhallinta
 • Yrityksen kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Yrityksen toimintamallit ja johtamisen käytännöt
 • Yrittäjän oma jaksaminen ja työhyvinvointi

 Valinnaiset osiot (valitaan yksi)

Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Talouden johtaminen ja kehittäminen

Koulutus alkaa:
Toukokuussa 2015

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 400 €.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi

 

MESTARI-valmennus

mestari

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Valjasta yrityksesi luovuus ja osaaminen paremmaksi palveluiden ja tuotteiden kehitystyöksi! Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto soveltuu sekä yrittäjälle ja yrityksen johdolle että tuotekehityksestä vastaaville henkilöille. Tavoitteena on muuttaa yrityksen tuote- ja kehittämisideat myyntikelpoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Valmennuksen ja tutor-ohjauksen pääpaino on kannattavan liiketoiminnan suunnittelussa, asiakaslisäarvon luomisessa sekä markkinoinnin suunnittelussa. Ohjelma soveltuu myös esim. luovien alojen yrittäjille, jotka haluavat jalostaa ideoistaan markkinakelpoisia tuotteita.

Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidossa työympäristössä. Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Ohjelman sisältö
Tuotekehitystyön valmistelu
Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
Oman tuotekehitystyön toteutus.

Näiden lisäksi voi tutkintoon vapaasti liittää osan
Yrittäjyys.

Henkilökohtaistamisen kautta keskitytään joko tuotekehitystä tukevien menetelmien ja työkalujen oppimiseen tai yrityksen tuotekehitysprosessin johtamiseen. Lähikoulutuspaketissa on noin 15 lähikoulutuspäivää, jotka suunnitellaan ohjelmaan osallistuvalle sisällöltään sopiviksi. Kehittämisohjelman kesto on 1,5 – 2 vuotta. Kehittämisohjelmaan voi hakeutua joustavasti.

Koulutus alkaa:
nonstop-haku

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 460 €.
Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.
Tällöin opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi