Ammattitutkinnot

PALVELUNIKKARI-valmennus

palvelunikkariYrittäjän ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu kehittämisen työkaluksi yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville, jotka toimivat kaupan ja palveluiden aloilla ja haluavat kehittää yritystään liiketoiminnan perusteisiin pureutuvan tutkinnon puitteissa. Alkaville sekä kokeneille yrittäjille ja naisyrittäjille räätälöidään omat kehittämisohjelmat, joiden avulla voi käynnistää tai kehittää yrityksen liiketoimintaa asiantuntijoiden avustuksella sekä luoda tärkeitä verkostosuhteita muiden yrittäjien kanssa.

Kehittämisohjelmassa kiinnitetään päähuomio yksilöllisiin tarpeisiin. Tutkinto lähtee liikkeelle yrityksen liikeidean täsmentämisestä, analysoinnista ja omien vahvuuksien kartoittamisesta. Valmistavan koulutuksen aikana yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat tarkentuvat asiantuntijoiden opastuksella. Lisäksi kehittämisen tukena RPKK:n rahoittama Design Start-mainostoimistopaketti yrityksen visuaalisen ilmeen ja viestinnän kehittämiseen. Kysy lisää!

 Valmennusohjelman toteutus

 Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen

 • Peili-profiili, yrittäjänä kehittyminen
 • Yrityksen liikeidean kehittäminen tai uudistaminen
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

 Yritystoiminnan kehittäminen ja analysointi

 • Yrityksen kilpailu- ja toimintaympäristö, kilpailukeinot
 • Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen
 • Talouden hallinta ja verosuunnittelu
 • Hinnoitteluratkaisut
 • Myynnin ja myymälämiljöön kehittäminen
 • Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu
 • Palvelujen tuotteistaminen
 • Yrityskuvan rakentaminen
 • Henkilöstöhallinto ja yrittäjän työhyvinvointi

Uudistuneen tutkinnon myötä valinnaisia tutkinnon osia on jopa kahdeksan:

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Ulkomaankauppa
 • Tuotannon hallinta
 • Franchisingyrittäminen

Valmennusohjelman kesto on noin vuosi sisältäen 12 lähiopetuspäivää ja yksilöllistä ohjausta eli mentorointia tarpeen mukaan. Lähiopetuspäivä pidetään kerran kuukaudessa. Yhteisten koulutuspäivien sisällöt on rakennettu ryhmän toiveiden mukaisesti. Koulutus alkaa huhtikuussa 2014. Haku päättyy 15.3.2014. hakulomake

Koulutus alkaa:
Huhtikuussa 2014

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 450 €.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi

 

YRITTÄJÄNAINEN-valmennus 

Naisyrittäjien liiketoiminnan kehittämisvalmennus

naisyrittaja

Onko sinulla ideoita ja ajatuksia yrityksesi toiminnan kehittämiseksi? Haluaisitko uudistaa yrityksesi liikeideaa, palveluja tai myymälää, vai oletko kenties perustamassa uutta yritystä? Tule mukaan Naisyrittäjille suunnattuun valmennusohjelmaan, jonka avustuksella voit työstää ideoitasi ja kehittää yritystoimintaasi joustavasti opiskellen. Apunasi ovat käytännön yrittäjäkokemusta omaavat asiantuntijat, mentorit ja kouluttajat sekä tietysti saman valmennusryhmän toiset naisyrittäjät. Koulutuksen avulla kehität omaa yritystäsi ja itseäsi sekä saat mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetuspäivät, oman yrityksen kehittäminen käytännössä ja RPKK:n kautta toteutettava mentorointi.

Naisyrittäjäohjelmassa voit suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai vaihtoehtoisesti yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu kehittämisen työvälineeksi yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka haluavat kehittää tai uudistaa yrityksensä liikeideaa. Valmennusohjelma sopii erityisesti palvelualan ja luovien alojen yrittäjille. Valmennuksessa paneudutaan keskeisesti yrityksen palvelujen tuotteistamiseen, viestinnän kehittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kehittää johtamistaitoja sekä tähtää yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Pääpaino on yrityksen liiketoiminnan, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Naisyrittäjävalmennus on suunnattu

 • Yrityksen perustamista suunnitteleville
 • Alkaville yrittäjille
 • Yrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa
 • Kokeneille yrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa

Valmennusohjelman kesto on noin vuosi sisältäen 12 lähiopetuspäivää ja yksilöllistä ohjausta eli mentorointia tarpeen mukaan. Lähiopetuspäivä pidetään kerran kuukaudessa. Yhteisten koulutuspäivien sisällöt on rakennettu ryhmän toiveiden mukaisesti. Koulutus alkaa toukokuussa 2014. Haku päättyy 15.4.2014. hakulomake

 Valmennusohjelman toteutus

 Yritystoiminnan suunnittelu ja/tai Yrityksen liikeidean täsmentäminen

 • Peili-profiili, yrittäjänä kehittyminen
 • Yrityksen liikeidean kehittäminen tai uudistaminen
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

 Yritystoiminnan kehittäminen ja analysointi

 • Yrityksen kilpailu- ja toimintaympäristö, kilpailukeinot
 • Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen
 • Talouden hallinta ja verosuunnittelu
 • Hinnoitteluratkaisut
 • Myynnin ja myymälämiljöön kehittäminen
 • Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu
 • Palvelujen tuotteistaminen
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta

Lisäksi kehittämisen tukena RPKK:n rahoittama Design Start-mainostoimistopaketti yrityksen visuaalisen ilmeen ja viestinnän kehittämiseen. Kysy lisää!

Koulutus alkaa:
Toukokuu 2014

Haku päättyy:
15.4.2014

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 450 €.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Eveliina Noponen, p. 040 718 2124, eveliina.noponen_a_rpkk.fi

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

visualistiMarkkinointiviestinnän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tehtävissä. Visuaalisen markkinoijan osaamisala antaa valmiudet visuaalisen markkinoinnin työtehtäviin sekä vähittäiskaupan alalla että tapahtumamarkkinoinnin ja messujen parissa.

Käytännönläheinen koulutus on tarkoitettu visuaalista markkinointia työssään tarvitseville. Koulutuksessa keskitytään näyteikkunasomistukseen, tuotteiden esillepanoon ja myymälämarkkinointiin. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle käytännön osaamista ja taitoja visuaalisen markkinoinnin toteuttamiseen.

Koulutus muodostuu lähipäivistä, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä.

Koulutus alkaa:
Huhtikuu 2015

Haku päättyy:
31.3.2015

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 380 €.

Koulutukseen hakeminen
Haku suoraan oppilaitokseen.
Täytä ja lähetä oheinen hakulomake ansioluettelon kera osoitteeseen:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu / Aikuiskoulutus
Merikatu 2, 92100 Raahe

Lisätietoja
Virpi Ahvenlampi, p. 044 065 4545 tai virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi

hakulomake
koulutusesite

Sihteerin ammattitutkinto

sihteeriKoulutusohjelma on suunnattu henkilöille jotka toimivat sihteerin tai assistentin tehtävissä erikokoisissa organisaatioissa tai yrityksissä. Koulutusohjelmassa taustalla on arvostettu sihteerin ammattitutkinto. Koulutuksen avulla kehität oman osaamisesi lisäksi työyhteisön sihteeripalveluja. Tutkinto antaa valmiudet hoitaa erilaisten organisaatioiden sihteerin työ- ja toimintaprosessien hallinta- ja avaintehtäviä. Kiinnitämme päähuomion jokaisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja sen vuoksi ohjelma räätälöidään sopivaksi henkilökohtaistamisen kautta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetuspäivät ja etätehtävät.

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta. Lähiopetuspäiviä pidetään 2-3 kertaa kuukaudessa. Keskeistä on opittujen asioiden soveltaminen käytännön työtehtäviin. Koulutuksen aikana suoritetaan sihteerin ammattitutkinto tekemällä sihteerin käytännön työtehtäviä työpaikalla.

Tutkinto koostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta; sihteerinä toimiminen ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta;

 • toimiston sihteerinä toimiminen
 • taloushallinnon sihteerinä toimiminen
 • viestintäpalvelujen sihteerinä toimiminen
 • myynti- ja markkinointipalvelujen sihteerinä toimiminen tai
 • henkilöstöpalvelujen sihteerinä toimiminen.

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 320 €.
Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.
Tällöin opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €.

Lisätietoja ja hakuohjeet
Virpi Ahvenlampi, p. 044 065 4545 tai virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi.

 

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa myyntitehtävissä. Hän vastaa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi myös vastata nimetyistä asiakkaista tai asiakkuuksista. Yrityksellä on joko kiinteä toimipaikka, sähköinen toimintaympäristö tai henkilö toimii itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittajalla on vankka kokemus käytännön myyntityöstä.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä myyjän työtehtäviä aidossa työympäristössä. Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus henkilökohtaistetaan. Koulutuksen kesto ja sisältö määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Koulutuksen hinta:
Koulutus- ja tutkintomaksu 320 €.
Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.
Tällöin opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €.

Lisätietoja
Virpi Ahvenlampi, p. 044 065 4545 tai virpi.ahvenlampi_a_rpkk.fi.