Aikuiskoulutus

Osaamisen avaimet RPKK:sta !

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutus on monipuolinen ja joustava aikuiskouluttaja, joka järjestää koulutuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Suurin osa koulutuksista tähtää näyttötutkintojen suorittamiseen. (Lisätietoa näyttötutkinnoista löytyy osoitteesta http://www.oph.fi/nayttotutkinnot.) Näyttötutkintojen lisäksi aikuiskoulutus tarjoaa lyhytkestoisia koulutuspaketteja ja yrittäjyysvalmennuksia yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Erityisvahvuutena on työelämä- ja asiakaslähtöinen koulutusten räätälöinti opiskelijoiden ja yritysten tarpeisiin.

Aikuiskoulutus ja oppisopimus ovat käytännönläheisiä tapoja hankkia ja päivittää omaa ammatillista osaamista. Aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon laadittaessa henkilökohtaistettua opiskeluohjelmaa. Koulutus voi olla joko kokopäiväistä opiskelua tai työn / yritystoiminnan ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Yrittäjille suunnatuissa valmennusohjelmissa keskipisteenä ovat yrittäjän oman osaamisen kehittäminen sekä yritystoiminnan käynnistäminen tai kehittäminen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu erityisesti aikuisille ja yrittäjille ja ne suoritetaan aina näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittamiseen kuuluu tavallisesti myös valmistavaa koulutusta, mutta tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.